• 22 iunie 2017 - Dezvoltare facilitate de export date din baza de date StudioQ catre Music1.
 • 22 mai 2017 - Implementarea facilitatii de interfatare cu servere video pentru dezvoltarea conceptului de Visual Radio si adaugarea de continut video sincronizat cu playlist-ul statiei de radio.
 • 13 februarie 2017 - Implementarea mecanismului de intarziere calupuri de publicitate un numar nelimitat de ore, cu punere in asteptare, fara desincronizare semnale de sincronizare statii locale.
 • 5 octombrie 2016 - Versiunea StudioQ permite la crearea raportului de difuzare Drepturi de Autor sa se poata alege ca datele specifice (CREDITELE) sa fie raportate impreuna sau pe fiecare categorie in parte.
 • 11 august 2016 - S-a implementat setarea Audio Passthrough Mode care inhiba toate functiile de sincronizare prin satelit/net pentru o statie locala. Poate fi activata/dezactivata doar in cazul statiilor locale, cu modul de sincronizare prin net/satelit. Odata setarea pusa pe starea ENABLED, statia locala trebuie sa ignore toate semnalele de sincronizare primite prin satelit/net si orice functionalitate specifica care ar determina-o sa nu faca rebroadcasting.
 • 25 iulie 2016 - Aplicatia StudioQ proceseaza acum semnalele de sincronizare retea utilizate in retelele de radio KISS FM si MagicFM.
 • 16 mai 2016 - Pentru pastrarea in baza de date a inregistrarilor referitoare la playlist-ul difuzat si programarile de publicitate, s-a extins limita maxima de setare la 180 de zile pentru Program ReportMemo, Event Schedual Memo.
 • 26 martie 2016 - Funcţie de inhibare trimitere semnale sincronizare pe satelit – se adresează exclusiv reţelelor de radio. În cazul în care în capul de reţea este nevoie de operaţiuni de mentenanţă şi oprirea serverului de reţea, există posibilitatea dezactivării în staţiile locale a semnalului de sincronizare reţea, astfel încât staţiile locale să rămână conectate la satelit chiar dacă semnalul de ping lipseşte o anumită perioadă de timp.
 • 26 februarie 2016 - Implementare facilitate “Copyrights” pentru categoriile AllOthers -pentru categoriile AllOthers se pot introduce credenţiale aferente înregistrărilor care fac parte dintr-un spot, hitmix, jingle, etc.
 • 26 februarie 2016 - Filtrarea drepturilor de autor după categorii de înregistrări – Se pot realiza rapoarte de difuzare în combinaţii diferite de categorii.
 • This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. x

  Protectia datelor cu caracter personal

  Protectia datelor cu caracter personal

  31st May 2018 - 11:33 am
  By

  Avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal

  Protejarea informațiilor pe care le furnizați este extrem de importantă pentru noi. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre informațiile pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm, cum le folosim și cu cui le transmitem. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail office@qsoft.ro sau la adresa poștală QSOUND SOFT SRL, Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 4/109DIV Cluj-Napoca, Romania.
  Acordul dumneavoastră de a utiliza, colecta, stoca, utiliza și transmite datele cu caracter personal este esențial pentru noi pentru a vă putea oferi servicii personalizate mai bune.

  Furnizarea datelor în scopul primirii mesajelor publicitare sau de interes este opțională, însă pentru acest demers este necesară transmiterea unor date precum numele, prenumele și cel puțin o dată de contact (adresă de e-mail, număr de telefon). Aceste date vor fi colectate, administrate, utilizate și stocate de noi în scop publicitar sau personal până la încetarea relației dumneavoastră de afaceri cu QSOUND SOFT SRL sau până la retragerea consimțământului.

  Ce înseamnă datele cu caracter personal si ce fel de astfel de date colectează QSOUND SOFT SRL?
  Datele cu caracter personal înseamnă orice informații prin care o persoană fizică poate fi identificată. Orice informație pe care o avem în ceea ce vă privește este cel mai probabil furnizată de dumneavoastră – de exemplu ați completat un formular de contact.
  În cadrul activității QSOUND SOFT SRL prelucrăm următoare tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, pseudonim (dacă este cazul), numărul de telefon, adresa de email.

  Cine sunt persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de QSOUND SOFT SRL?
  În primul rând QSOUND SOFT SRL prelucrează datele cu caracter personal ale clienților obișnuiți, cei cu care a stabilit o relație contractuală de durată, denumită relație de afaceri. Aceștia sunt după caz persoane fizice sau juridice. Clienții persoane juridice au persoane fizice ca persoane împuternicite/reprezentanți legali care operează în numele companiilor din care fac parte.
  Totodata însă, colectăm datele clienților ocazionali, cei care ne contactează prin formularul de contact disponbil pe mail sau direct prin email către adresele afișate.
  Daca clienții sunt cei care furnizează informatii despre alte persoane, acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la conținutul prezentei politici în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
  Dacă în contractele încheiate de QSOUND SOFT SRL cu orice furnizor/prestator de bunuri sau servicii (partener contractual) sunt inserate date cu caracter personal ale semnatarilor acestor contracte (de regulă nume, prenume, funcția deținută și semnătura aparținând reprezentanților legali sau convenționali ai partenerilor contractuali), aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate de QSOUND SOFT SRL în legătură cu încheierea și derularea acestor contracte, pentru gestionarea internă administrativ-financiară, vor fi așadar stocate și prelucrate în cadrul perioadei de derulare a contractului si ulterior, pana la expirarea termenului de arhivare a documentației contractuale.
  De ce colectăm datele cu caracter personal?
  Sunt câteva modalități în care pot fi utilizate informațiile oferite de dumneavoastră:

  • Pentru a ne asigura că vă putem contacta ușor, ca parte a relației contractuale pe care o deținem
  • Pentru a vă oferi informațiile pe care le-ați solicitat
  • Pentru a vă trimite informații relevante legate de ofertele noastre
  • Pentru a măsura performanța campaniilor noastre publicitare
  • Pentru a măsura performanța serviciilor noastre de vânzări și post-vânzare

  Către cine dezvăluie QSOUND SOFT SRL datele cu caracter personal pe care le prelucrează?
  Datele cu caracter personal ale clienților pot fi dezvăluite sau transmise în condiții de deplină confidențialitate și siguranţă a datelor, către diferite categorii de destinatari, precum:

  • Furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software);
  • Furnizori de servicii de curierat;
  • Furnizori de servicii de contabilitate;
  • Furnizori de servicii juridice și de avocatură;
  • Furnizori de studii/cercetare de piață privind satisfacția clienților;
  • Furnizori de transmitere a mesajelor publicitare, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor în mediul online, precum și funizorilor de servicii de marketing prin intermediul platformelor social media și platformelor de email marketing;
  • Instituții bancare și autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
  • Furnizori de hostare website;
  • Furnizori de sponsorizări, tombole, concursuri și promoții;
  • Servicii de auditare;
  • Alți parteneri cu care QSOUND SOFT SRL se află în relație de afaceri, implicați în mod direct în proiectele aflate în desfășurare.

  Care sunt drepturile pe care puteți să le exercitați cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de QSOUND SOFT SRL?
  Orice persoană vizată are următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către QSOUND SOFT SRL:

  • Dreptul de a fi informat în legătură cu modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate
  • Dreptul de acces la datele personale
  • Dreptul la rectificare/actualizare atunci când datele sunt inexacte sau incomplete
  • Dreptul la ștergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat” al persoanele vizate care pot solicita stergerea datelor lor cu caracter personal în cazul în care nu mai exista temei legal pentru prelucrarea lor
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul la opoziția prelucrării
  • Dreptul de a depune o plângere atât către QSOUND SOFT SRL prin transmiterea prin poștă a unei cereri scrise la sediul QSOUND SOFT SRL, Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 4/109DIV Cluj-Napoca sau pe cale electronică la email office@qsoft.ro, cât și printr-o adresă către Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și justiției.

  Cât timp prelucrează QSOUND SOFT SRL datele cu caracter personal?
  Pentru realizarea scopurilor prezentate mai sus, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către QSOUND SOFT SRL pe toată durata relației contractuale dar și după finalizarea acesteia în vederea respectării perioadei de timp de arhivare prevăzută de dispozițiile legale.
  Datele cu caracter personal prelucrate în scopul transmiterii mesajelor cu caracter publicitar vor fi prelucrate cu consimțământul persoanelor vizate până la finalizarea relației de afaceri sau până la retragerea acordului.
  Datele cu caracter personal ale angajaților se colectează și prelucrează începând cu etapa de recrutare în care angajatorul identifică potențialii angajați în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul companiei, pe tot parcursul executării contractului individual de muncă dar și ulterior, după încetarea acestuia conform dispozițiilor legale prevăzute în ceea ce privește stocarea și arhivarea dosarelor de personal.
  Datele cu caracter personal prelucrate în scop de recrutare vor fi colectate și păstrate pe perioada procesului de recrutare pentru postul disponibil.
  Orice alte date cu caracter personal prelucrate în alte scopuri decât cele indicate vor fi păstrate pe toată perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adauga termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile.

  Cum protejează QSOUND SOFT SRL datele cu caracter personal pe care le prelucrează?
  În mod specific și conform legii s-au luat măsuri administrative, tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate.
  De asemenea, angajații QSOUND SOFT SRL au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot transmite datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activitatii lor.
  Partenerii contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm se vor afla sub incidența obligatiilor contractuale în conformitate cu prevederilor legale și se vor supunde prelucrării datelor cu caracter personal respectând cerințele de securitate și confidențialitate impuse.

  Variantă actualizată la data de 24.05.2018.